FAQ


Jak mogę dołączyć w szeregi COSA?

Wystarczy złożyć podanie po uprzednim upewnieniu się, że spełniasz nasze wymagania takie jak:

Więcej informacji znajdziesz na naszym forum.


Jak wygląda okres rekrutacyjny?

Rekrutacja składa się z trzech etapów trwających łącznie 2 miesiące.

  1. Złożenie podania i rozmowa wstępna.
  2. Sześć szkoleń zaplanowanych: bazowe, indywidualne, podstawowe oraz trzy szkolenia taktyczne.
  3. Uczestnictwo w treningach sobotnich oraz szkolenia dodatkowe z Opiekunem.

Kto to jest Opiekun?

Jest to osoba z grona pełnoprawnych członków COSA, która wyraziła chęć „przygarnięcia pod swoje skrzydło” kilku rekrutów, aby ich podszkolić i pomóc w szybszym „ogarnięciu” taktyk i stylu naszej gry. Zadaniami opiekunów jest niesienie pomocy Rekrutom, którzy niedawno dołączyli do COSA. Rekrut musi udowodnić opiekunowi, że jest w stanie bez przeszkód dla reszty graczy, brać udział w misjach piątkowych. W razie jakichkolwiek problemów, Rekrut może poprosić swojego opiekuna o pomoc, trening lub radę.


Kiedy stanę się pełnoprawnym członkiem COSA?

Operatorem COSA staje się każdy kto przeszedł okres rekrutacyjny z wynikiem pozytywnym i otrzymał rangę Młodszego Operatora.


Rangi COSA:

Rekrut, Młodszy Operator, Operator, Starszy Operator, Starszy Operator Specjalista, Doradca Sztabowy, Sztabowiec.


Jakich modów używamy?

CBA, ACE3, ACRE2, RHS, CUP Terrains oraz innych m.in. naszego autorstwa.

Wszystkie mody są dostępne dla członków COSA na własnym repozytorium.